top of page

Privacy

verklaring

Vitamin me, gevestigd te Westergracht 39 rood 2013 ZK Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:
https://www.vitaminme.nl/
Westergracht 39 rood 2013 ZK Haarlem
Anouk Möller is de Functionaris Gegevensbescherming van Vitamin me Hij/zij is te bereiken via anoukmoller@vitaminme.nl

Persoonsgegevens die wij eventueel verwerken
Vitamin me verwerkt geen persoonsgegevens op de site tenzij je zelf ervoor kiest om gegevens met ons te delen via het contactformulier of om je aan te melden voor de nieuwsbrief. 
Wanneer je een reactie achterlaat onderaan een artikel wordt naast je naam, email adres en het bericht dat je deelt je IP adres opgeslagen. We gebruiken IP adressen alleen in het geval van misbruik. Je IP adres wordt na 14 dagen gewist uit het systeem. Wij gebruiken social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via anoukmoller@vitaminme.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Vitamin me verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder. Deze gegevens worden na uitschrijven (door jouzelf) van de nieuwsbrief verwijderd uit het systeem.
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om je vragen te beantwoorden die je hebt gesteld via het contactformulier. Deze gegevens worden maximaal 3 jaar bewaard of eerder wanneer je ons vraagt om dit te verwijderen uit het systeem. 

- Wanneer je een reactie achterlaat onder een artikel wordt je IP-adres 14 dagen bewaard en daarna gewist. Dit is enkel om misbruik te voorkomen. 


Geautomatiseerde besluitvorming
Vitamin me neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vitamin me) tussen zit. Vitamin me gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:


Delen van persoonsgegevens met derden
Vitamin me verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Vitamin me gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je doen door ons te mailen via anoukmoller@vitaminme.nl .  Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf. Mail ons dan via anoukmoller@vitaminme.nl en we verwijderen alle gegevens die je wilt. Je hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar anoukmoller@vitaminme.nl en we passen het aan.

Vitamin me wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Vitamin me neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via anoukmoller@vitaminme.nl

bottom of page